Resmi Gazete ilan edilen listelerde ismi olmayan hak sahipleri
 

Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayan hak sahipleri ne yapacak?

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesi şu şekildedir:

"(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkraya göre hak sahibi olduğu tespit edilenlere yapılacak ödemelerde 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine ilişkin hükümler uygulanır. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz. (MADDE 5 )"

Buna göre;

1- Öncelikle 3 ay içerisinde 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995'e kadar görev yaptığınız kurum ve kuruluşlarla irtibata geçiniz. Buralara yazacağınız dilekçelerle sizden yapılan kesintilerin belgelerini temin ediniz. Ayrıca dilekçenizde sizden yapılan ama zamanında bildirilmeyen kesintilerin kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 2 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilmesini isteyin. Bu işlemi yukarıdaki tarihler arasında görev yaptığınız her kurum için ayrı ayrı tekrarlamanız gerekmektedir.

2- www.keyodemeleri.com adresinden kimlik numaranıza göre yapacağınız kontrol hiçbir işe yaramayacaktır. Ayrıca Bankaya başvurduğunuzda size verilen miktarda gerçek miktar olmayabilir. Bunun için Bankaya gitmeden önce http://www.memurlar.net/haber/116050/ adresinden isminize göre indireceğiniz listelerde ad ve soyadınızı arayınız, aynı ad ve soyada sahip birçok kişi çıkacaktır. Burada hem kimlik no hem de Sosyal Güvenlik No veya emekli sicil no ya göre de arama yapmalısınız. Çünkü bir kişin hem kimlik no suna göre hem de emekli sicil no suna göre ayrı ayrı olmak üzere farklı miktarlarda paralar çıkabilmektedir.

Aşağıdaki örnekte emekli sicil no suna göre aynı kişiye ait iki ödeme görünmektedir.

645588735 mahmut dogan 36.09

232432837 mahmut doğanay 113.00

Aşağıdaki örnekte hem kimlik no suna göre hem de emekli sicil no suna göre aynı kişiye ait iki ödeme görünmektedir.

Aynı kişi resmi gazetelerde 3 defa yer alabilmektedir. Bankaya gittiğiniz de size birinin ödemesi yapılabilmektedir. O nedenle bankaya gitmeden önce resmi gazetelerde mutlaka adı soyadı kimlik no ve emekli sicil noya göre arama yapmalısınız.

Adınız 2 isimliyse kısaltma yapılıp yapılmadığını veya ön adınızın yazılmadığını da hesaplayarak arama yapmalısınız. Kısacası tüm olasılıkları düşünerek arama yaptıktan ve emin olduktan sonra bankaya gidiniz. Ayrıca resmi gazetenin adınızın olduğu kısmının da bir çıktısını almanı bankada işlerinizi kolaylaştıracaktır.

3- Adınıza tahakkuk ettirilen para miktarını kontrol ederken askerlik görevinizi, lojmanda kalıp kalmadığınızı da dikkate alınız.

Kanunun uygulanmasında taraflar kimlerdir?

İlgili kanun maddeleri şu şekildedir:

"a) Banka: Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketini, ifade eder.
b) EGYO: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketini, ifade eder.
c) Hak sahibi:
ç) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumunu, (MADDE 2 – 1)"

Hak sahibi kimdir?

c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunî mirasçılarını, ifade eder. (MADDE 2 – 1)

Hak sahibin ismi bildirememişse sorumlu kim olacak?

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir. (MADDE 3 )

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. (MADDE 3 )

Zamanında talep edilmeyen alacaklar ne olacak?

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir. (MADDE 5 )

Konut Edindirme Yardımı hangi yıllar arasında kesilmişti?

1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, işverenler 31 Aralık 1995'e kadar istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı. İşveren kesintileri 1 Ocak 1996'dan itibaren sıfırlanmıştı.

 
  Bugün 8 ziyaretçi (56 klik) kişi burdaydı!

 
 
HitTURK.Net Toplist Link Panosu Arama Motoru Hizmetleri website counter Google Pagerank Checker toplist site ekle

etiket: 10 soru , aday , adaylar , akp , ali babacan , ana para , atm , banka , bağ-kur , bağkur , belge , bordro , cevap , destekleme , duyuru , edindirme , emekli sandığı , emlak , emlak bankası anonim şirketi , emlak konut gyo sosyal güvenlik , faiz , gayrimenkul , gyo , güncel , hemen , herhangi , herşey , hesaplama , hesaplar , icra , icra dairesi , icra gelen key ödemeleri , irad , itiraz , işveren , işçi sayısı , k.e.y. , kamu sektörü , kamu çalışan kesintisi , kapatma , kazanç , key alacakları , key el koyma , key hesabı , key hesabım , key hesabınızı bu adresten öğreneceksiniz , key icra , key icrası , key konut edindirme yardımı , key liste indir , key miras , key odemeleri sorgulama , key resmi gazete , key tahsil , key tahsilatı , key ödemeleri , key ödemeleri sorgulama www.keyodemeleri.com , key ödemelerim , key ödemelerini nerden öğrenebilirim , key ödemesi , key ödemesi bilgi hattı , key ödemesi hak sahipleri , key ödemesi telefon hattı , key ödemesini , key öğren , keye icra gelirse , keyödemeleri , keyödemeleri için alo key hattı , keyödemeleri online bilgi , keyödemeleri.com , keyödemesi , keyödemesi.com , kimlik , kolay , konut , konut edindirme , konut edindirme yardımı , kredi , liste , liste gör , mahkeme , makbuz , matematik , miktar , milli , nasıl , ne kadar key alacağım , para , pdf , rapidshare , resmi gazete , sgk , sonuçlar , sorgula , soru , sosyal güvenlik , ssk , t.c. kimlik numarası , t.c. kimlik numarası sorgulama , t.c. ziraat banakası , tc kimlik nosuna göre key ödemesi , tc kimlik numarası olmayan key ödemeleri , tc kimlik numarası olmayanlar , tckimlik , temmuz , tercih , tercihler , toki , toplantı , tutar , varis , web sitesi , www.keyodemeleri.com , www.keyödemeleri , www.keyödemeleri.com , www.meb.gov.tr , yardım , yasal , ziraat bankası , zorunlu , öğren